Γαδολίνιο

64
Gd
Ομάδα
χωρις στοιχεια
Περίοδος
6
Τομέας
f
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
64
64
93
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
64
Ατομικό βάρος
157,25
αριθμός μάζας
157
Κατηγορία
Λανθανίδες
Χρώμα
ασημί
ραδιενεργο
Όχι
From gadolinite, a mineral named for Gadolin, a Finnish chemist
Κρυσταλλικό σύστημα
απλο εξάγωνο
Ιστορία
Gadolinium was first detected spectroscopically in 1880 by the Swiss chemist Jean Charles Galissard de Marignac who separated its oxide.

He observed spectroscopic lines due to gadolinium in samples of gadolinite and in the separate mineral cerite.

The metal was isolated by Paul Emile Lecoq de Boisbaudran in 1886.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 18, 25, 9, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Xe] 4f7 5d1 6s2
Gd
Gadolinium has the highest neutron cross-section among any stable nuclides
φυσικές ιδιότητες
φαση
Στερεά
Πυκνότητα
7,895 g/cm3
Σημείο τήξης
1585,15 K | 1312 °C | 2393,6 °F
Σημείο βρασμού
3546,15 K | 3273 °C | 5923,4 °F
θερμότητα σύντηξης
10 kJ/mol
Θερμότητα εξάτμισης
305 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,236 J/g·K
Αφθονία στον φλοιό της Γης
0,00052%
Αφθονια στο συμπαν
2×10-7%
Ultrapure
πιστωεις εικονας: Images-of-elements
Ultrapure amorphous gadolinium
μοναδες CAS
7440-54-2
PubChem CID Number
23982
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
180 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
196 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
1,2 (Κλίμακα Pauling)
Δυνατότητα ιοντισμού
6,1501 eV
Ατομικός Αριθμός
19,9 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,106 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
1, 2, 3
εφαρμογές
Gadolinium is used to make gadolinium yttrium garnets which have microwave applications.

It is also used in intravenous radiocontrast agents in magnetic resonance imaging (MRI).

Gadolinium compounds are used for making green phosphors for color TV tubes, and in manufacturing compact discs.
Gadolinium is considered to be moderately toxic
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
154Gd, 155Gd, 156Gd, 157Gd, 158Gd, 160Gd
ασταθη Ισότοπα
134Gd, 135Gd, 136Gd, 137Gd, 138Gd, 139Gd, 140Gd, 141Gd, 142Gd, 143Gd, 144Gd, 145Gd, 146Gd, 147Gd, 148Gd, 149Gd, 150Gd, 151Gd, 152Gd, 153Gd, 159Gd, 161Gd, 162Gd, 163Gd, 164Gd, 165Gd, 166Gd, 167Gd, 168Gd, 169Gd