Γαδολίνιο

64
Gd
Ομάδα
n/a
Περίοδος
6
Τομέας
f
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
64
64
93
General Properties
Ατομικός Αριθμός
64
Ατομικό βάρος
157,25
Mass Number
157
Κατηγορία
Λανθανίδες
Χρώμα
Silver
Radioactive
Όχι
From gadolinite, a mineral named for Gadolin, a Finnish chemist
Κρυσταλλικό σύστημα
Simple Hexagonal
Ιστορία
Gadolinium was first detected spectroscopically in 1880 by the Swiss chemist Jean Charles Galissard de Marignac who separated its oxide.

He observed spectroscopic lines due to gadolinium in samples of gadolinite and in the separate mineral cerite.

The metal was isolated by Paul Emile Lecoq de Boisbaudran in 1886.
Electrons per shell
2, 8, 18, 25, 9, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Xe] 4f7 5d1 6s2
Gd
Gadolinium has the highest neutron cross-section among any stable nuclides
Physical Properties
Phase
Στερεά
Πυκνότητα
7,895 g/cm3
Σημείο τήξης
1585,15 K | 1312 °C | 2393,6 °F
Σημείο βρασμού
3546,15 K | 3273 °C | 5923,4 °F
Heat of Fusion
10 kJ/mol
Heat of Vaporization
305 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,236 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0,00052%
Abundance in Universe
2×10-7%
Ultrapure
Image Credits: Images-of-elements
Ultrapure amorphous gadolinium
CAS Number
7440-54-2
PubChem CID Number
23982
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
180 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
196 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
1,2 (Κλίμακα Pauling)
Ionization Potential
6,1501 eV
Atomic Volume
19,9 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,106 W/cm·K
Oxidation States
1, 2, 3
Applications
Gadolinium is used to make gadolinium yttrium garnets which have microwave applications.

It is also used in intravenous radiocontrast agents in magnetic resonance imaging (MRI).

Gadolinium compounds are used for making green phosphors for color TV tubes, and in manufacturing compact discs.
Gadolinium is considered to be moderately toxic
Ισότοπα
Stable Isotopes
154Gd, 155Gd, 156Gd, 157Gd, 158Gd, 160Gd
Unstable Isotopes
134Gd, 135Gd, 136Gd, 137Gd, 138Gd, 139Gd, 140Gd, 141Gd, 142Gd, 143Gd, 144Gd, 145Gd, 146Gd, 147Gd, 148Gd, 149Gd, 150Gd, 151Gd, 152Gd, 153Gd, 159Gd, 161Gd, 162Gd, 163Gd, 164Gd, 165Gd, 166Gd, 167Gd, 168Gd, 169Gd