Τέρβιο

65
Tb
Ομάδα
n/a
Περίοδος
6
Τομέας
f
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
65
65
94
General Properties
Ατομικός Αριθμός
65
Ατομικό βάρος
158,92535
Mass Number
159
Κατηγορία
Λανθανίδες
Χρώμα
Silver
Radioactive
Όχι
Terbium was named after Ytterby, a town in Sweden
Κρυσταλλικό σύστημα
Simple Hexagonal
Ιστορία
Terbium was discovered in 1843 by Swedish chemist Carl Gustaf Mosander, who detected it as an impurity in yttria.

Using ammonium hydroxide he precipitated fractions of different basicity from yttria.

In these fractions he found that the fraction that was essentially colorless in solution, but gave a brown-tinged oxide was terbium.
Electrons per shell
2, 8, 18, 27, 8, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Xe] 4f9 6s2
Tb
Terbium is soft enough to be cut with a knife
Physical Properties
Phase
Στερεά
Πυκνότητα
8,229 g/cm3
Σημείο τήξης
1629,15 K | 1356 °C | 2472,8 °F
Σημείο βρασμού
3503,15 K | 3230 °C | 5846 °F
Heat of Fusion
10,8 kJ/mol
Heat of Vaporization
295 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,182 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0,000093%
Abundance in Universe
5×10-8%
Pure
Image Credits: Images-of-elements
Pure terbium
CAS Number
7440-27-9
PubChem CID Number
23958
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
177 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
194 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
1,2 (Κλίμακα Pauling)
Ionization Potential
5,8638 eV
Atomic Volume
19,20 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,111 W/cm·K
Oxidation States
1, 3, 4
Applications
Terbium is used in alloys and in the production of electronic devices.

It is also used as a dopant for materials in solid-state devices and optical fibers.

Terbium oxide is in fluorescent lamps and TV tubes.

The brilliant fluorescence allows terbium to be used as a probe in biochemistry.
Terbium is considered to be moderately toxic
Ισότοπα
Stable Isotopes
159Tb
Unstable Isotopes
136Tb, 137Tb, 138Tb, 139Tb, 140Tb, 141Tb, 142Tb, 143Tb, 144Tb, 145Tb, 146Tb, 147Tb, 148Tb, 149Tb, 150Tb, 151Tb, 152Tb, 153Tb, 154Tb, 155Tb, 156Tb, 157Tb, 158Tb, 160Tb, 161Tb, 162Tb, 163Tb, 164Tb, 165Tb, 166Tb, 167Tb, 168Tb, 169Tb, 170Tb, 171Tb