Τέρβιο

65
Tb
Ομάδα
χωρις στοιχεια
Περίοδος
6
Τομέας
f
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
65
65
94
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
65
Ατομικό βάρος
158,92535
αριθμός μάζας
159
Κατηγορία
Λανθανίδες
Χρώμα
ασημί
ραδιενεργο
Όχι
Terbium was named after Ytterby, a town in Sweden
Κρυσταλλικό σύστημα
απλο εξάγωνο
Ιστορία
Terbium was discovered in 1843 by Swedish chemist Carl Gustaf Mosander, who detected it as an impurity in yttria.

Using ammonium hydroxide he precipitated fractions of different basicity from yttria.

In these fractions he found that the fraction that was essentially colorless in solution, but gave a brown-tinged oxide was terbium.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 18, 27, 8, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Xe] 4f9 6s2
Tb
Terbium is soft enough to be cut with a knife
φυσικές ιδιότητες
φαση
Στερεά
Πυκνότητα
8,229 g/cm3
Σημείο τήξης
1629,15 K | 1356 °C | 2472,8 °F
Σημείο βρασμού
3503,15 K | 3230 °C | 5846 °F
θερμότητα σύντηξης
10,8 kJ/mol
Θερμότητα εξάτμισης
295 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,182 J/g·K
Αφθονία στον φλοιό της Γης
0,000093%
Αφθονια στο συμπαν
5×10-8%
Pure
πιστωεις εικονας: Images-of-elements
Pure terbium
μοναδες CAS
7440-27-9
PubChem CID Number
23958
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
177 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
194 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
1,2 (Κλίμακα Pauling)
Δυνατότητα ιοντισμού
5,8638 eV
Ατομικός Αριθμός
19,20 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,111 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
1, 3, 4
εφαρμογές
Terbium is used in alloys and in the production of electronic devices.

It is also used as a dopant for materials in solid-state devices and optical fibers.

Terbium oxide is in fluorescent lamps and TV tubes.

The brilliant fluorescence allows terbium to be used as a probe in biochemistry.
Terbium is considered to be moderately toxic
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
159Tb
ασταθη Ισότοπα
136Tb, 137Tb, 138Tb, 139Tb, 140Tb, 141Tb, 142Tb, 143Tb, 144Tb, 145Tb, 146Tb, 147Tb, 148Tb, 149Tb, 150Tb, 151Tb, 152Tb, 153Tb, 154Tb, 155Tb, 156Tb, 157Tb, 158Tb, 160Tb, 161Tb, 162Tb, 163Tb, 164Tb, 165Tb, 166Tb, 167Tb, 168Tb, 169Tb, 170Tb, 171Tb