Δυσπρόσιο

66
Dy
Ομάδα
χωρις στοιχεια
Περίοδος
6
Τομέας
f
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
66
66
97
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
66
Ατομικό βάρος
162,5
αριθμός μάζας
163
Κατηγορία
Λανθανίδες
Χρώμα
ασημί
ραδιενεργο
Όχι
From the Greek word dysprositos, meaning hard to get at
Κρυσταλλικό σύστημα
απλο εξάγωνο
Ιστορία
French chemist Paul Émile Lecoq de Boisbaudran, while working with holmium oxide, separated dysprosium oxide from it in Paris in 1886.

His procedure for isolating the dysprosium involved dissolving dysprosium oxide in acid, then adding ammonia to precipitate the hydroxide.

It was not isolated in pure form until the development of ion exchange techniques in the 1950s.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 18, 28, 8, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Xe] 4f10 6s2
Dy
Naturally occurring dysprosium is composed of 7 isotopes
φυσικές ιδιότητες
φαση
Στερεά
Πυκνότητα
8,55 g/cm3
Σημείο τήξης
1680,15 K | 1407 °C | 2564,6 °F
Σημείο βρασμού
2840,15 K | 2567 °C | 4652,6 °F
θερμότητα σύντηξης
11,1 kJ/mol
Θερμότητα εξάτμισης
280 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,17 J/g·K
Αφθονία στον φλοιό της Γης
0,00062%
Αφθονια στο συμπαν
2×10-7%
Ultrapure
πιστωεις εικονας: Images-of-elements
Ultrapure dysprosium dendrites
μοναδες CAS
7429-91-6
PubChem CID Number
23912
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
178 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
192 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
1,22 (Κλίμακα Pauling)
Δυνατότητα ιοντισμού
5,9389 eV
Ατομικός Αριθμός
19,0 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,107 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
2, 3
εφαρμογές
Dysprosium oxide-nickel cermets are used in neutron-absorbing control rods in nuclear reactors.

Dysprosium is used in data storage applications such as compact discs and hard discs.

It is also used in dosimeters for measuring ionizing radiation.

Dysprosium iodide and dysprosium bromide are used in high intensity metal-halide lamps.
Dysprosium is considered to be moderately toxic
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
156Dy, 158Dy, 160Dy, 161Dy, 162Dy, 163Dy, 164Dy
ασταθη Ισότοπα
138Dy, 139Dy, 140Dy, 141Dy, 142Dy, 143Dy, 144Dy, 145Dy, 146Dy, 147Dy, 148Dy, 149Dy, 150Dy, 151Dy, 152Dy, 153Dy, 154Dy, 155Dy, 157Dy, 159Dy, 165Dy, 166Dy, 167Dy, 168Dy, 169Dy, 170Dy, 171Dy, 172Dy, 173Dy