Δυσπρόσιο

66
Dy
Ομάδα
n/a
Περίοδος
6
Τομέας
f
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
66
66
97
General Properties
Ατομικός Αριθμός
66
Ατομικό βάρος
162,5
Mass Number
163
Κατηγορία
Λανθανίδες
Χρώμα
Silver
Radioactive
Όχι
From the Greek word dysprositos, meaning hard to get at
Κρυσταλλικό σύστημα
Simple Hexagonal
Ιστορία
French chemist Paul Émile Lecoq de Boisbaudran, while working with holmium oxide, separated dysprosium oxide from it in Paris in 1886.

His procedure for isolating the dysprosium involved dissolving dysprosium oxide in acid, then adding ammonia to precipitate the hydroxide.

It was not isolated in pure form until the development of ion exchange techniques in the 1950s.
Electrons per shell
2, 8, 18, 28, 8, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Xe] 4f10 6s2
Dy
Naturally occurring dysprosium is composed of 7 isotopes
Physical Properties
Phase
Στερεά
Πυκνότητα
8,55 g/cm3
Σημείο τήξης
1680,15 K | 1407 °C | 2564,6 °F
Σημείο βρασμού
2840,15 K | 2567 °C | 4652,6 °F
Heat of Fusion
11,1 kJ/mol
Heat of Vaporization
280 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,17 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0,00062%
Abundance in Universe
2×10-7%
Ultrapure
Image Credits: Images-of-elements
Ultrapure dysprosium dendrites
CAS Number
7429-91-6
PubChem CID Number
23912
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
178 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
192 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
1,22 (Κλίμακα Pauling)
Ionization Potential
5,9389 eV
Atomic Volume
19,0 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,107 W/cm·K
Oxidation States
2, 3
Applications
Dysprosium oxide-nickel cermets are used in neutron-absorbing control rods in nuclear reactors.

Dysprosium is used in data storage applications such as compact discs and hard discs.

It is also used in dosimeters for measuring ionizing radiation.

Dysprosium iodide and dysprosium bromide are used in high intensity metal-halide lamps.
Dysprosium is considered to be moderately toxic
Ισότοπα
Stable Isotopes
156Dy, 158Dy, 160Dy, 161Dy, 162Dy, 163Dy, 164Dy
Unstable Isotopes
138Dy, 139Dy, 140Dy, 141Dy, 142Dy, 143Dy, 144Dy, 145Dy, 146Dy, 147Dy, 148Dy, 149Dy, 150Dy, 151Dy, 152Dy, 153Dy, 154Dy, 155Dy, 157Dy, 159Dy, 165Dy, 166Dy, 167Dy, 168Dy, 169Dy, 170Dy, 171Dy, 172Dy, 173Dy