Όλμιο

67
Ho
Ομάδα
χωρις στοιχεια
Περίοδος
6
Τομέας
f
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
67
67
98
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
67
Ατομικό βάρος
164,93032
αριθμός μάζας
165
Κατηγορία
Λανθανίδες
Χρώμα
ασημί
ραδιενεργο
Όχι
From the Latin word Holmia meaning Stockholm
Κρυσταλλικό σύστημα
απλο εξάγωνο
Ιστορία
Holmium was discovered by Swiss chemists Marc Delafontaine and Jacques-Louis Soret in 1878.

They noticed the aberrant spectrographic absorption bands of the then-unknown element.

Later in 1878, Per Teodor Cleve independently discovered the element while he was working on erbia earth.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 18, 29, 8, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Xe] 4f11 6s2
Ho
Holmium has the highest magnetic strength of any naturally occurring element
φυσικές ιδιότητες
φαση
Στερεά
Πυκνότητα
8,795 g/cm3
Σημείο τήξης
1734,15 K | 1461 °C | 2661,8 °F
Σημείο βρασμού
2993,15 K | 2720 °C | 4928 °F
θερμότητα σύντηξης
17 kJ/mol
Θερμότητα εξάτμισης
265 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,165 J/g·K
Αφθονία στον φλοιό της Γης
0,00012%
Αφθονια στο συμπαν
5×10-8%
Ultrapure
πιστωεις εικονας: Images-of-elements
Ultrapure holmium
μοναδες CAS
7440-60-0
PubChem CID Number
23988
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
176 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
192 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
1,23 (Κλίμακα Pauling)
Δυνατότητα ιοντισμού
6,0215 eV
Ατομικός Αριθμός
18,7 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,162 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
3
εφαρμογές
Holmium is used to create the strongest artificially generated magnetic fields, when placed within high-strength magnets as a magnetic pole piece.

It is one of the colorants used for cubic zirconia and glass, providing yellow or red coloring.

Holmium isotopes are good neutron absorbers and are used in nuclear reactor control rods.
Holmium is considered to be of low toxicity
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
165Ho
ασταθη Ισότοπα
140Ho, 141Ho, 142Ho, 143Ho, 144Ho, 145Ho, 146Ho, 147Ho, 148Ho, 149Ho, 150Ho, 151Ho, 152Ho, 153Ho, 154Ho, 155Ho, 156Ho, 157Ho, 158Ho, 159Ho, 160Ho, 161Ho, 162Ho, 163Ho, 164Ho, 166Ho, 167Ho, 168Ho, 169Ho, 170Ho, 171Ho, 172Ho, 173Ho, 174Ho, 175Ho