Νεοδύμιο

60
Nd
Ομάδα
n/a
Περίοδος
6
Τομέας
f
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
60
60
84
General Properties
Ατομικός Αριθμός
60
Ατομικό βάρος
144,242
Mass Number
144
Κατηγορία
Λανθανίδες
Χρώμα
Silver
Radioactive
Όχι
From the Greek word neos meaning new, and didymos, twin
Κρυσταλλικό σύστημα
Simple Hexagonal
Ιστορία
Neodymium was first identified in 1885, in Vienna, by the Austrian chemist Carl Auer von Welsbach.

It was discovered in didymium, a substance incorrectly said by Carl Gustav Mosander to be a new element in 1841.

Pure neodymium metal was isolated in 1925.
Electrons per shell
2, 8, 18, 22, 8, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Xe] 4f4 6s2
Nd
Most of the world's neodymium is mined in China
Physical Properties
Phase
Στερεά
Πυκνότητα
7,007 g/cm3
Σημείο τήξης
1297,15 K | 1024 °C | 1875,2 °F
Σημείο βρασμού
3347,15 K | 3074 °C | 5565,2 °F
Heat of Fusion
7,1 kJ/mol
Heat of Vaporization
285 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,19 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0,0033%
Abundance in Universe
1×10-6%
Ultrapure
Image Credits: Images-of-elements
Ultrapure neodymium under argon
CAS Number
7440-00-8
PubChem CID Number
23934
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
181 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
201 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
1,14 (Κλίμακα Pauling)
Ionization Potential
5,525 eV
Atomic Volume
20,6 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,165 W/cm·K
Oxidation States
2, 3
Applications
Neodymium is used to make specialized goggles for glass blowers.

Neodymium magnets appear in products such as microphones, professional loudspeakers, in-ear headphones, guitar and bass guitar pick-ups and computer hard disks.

Glass containing neodymium can be used as a laser material to produce coherent light.
Neodymium is considered to be moderately toxic
Ισότοπα
Stable Isotopes
142Nd, 143Nd, 145Nd, 146Nd, 148Nd
Unstable Isotopes
124Nd, 125Nd, 126Nd, 127Nd, 128Nd, 129Nd, 130Nd, 131Nd, 132Nd, 133Nd, 134Nd, 135Nd, 136Nd, 137Nd, 138Nd, 139Nd, 140Nd, 141Nd, 144Nd, 147Nd, 149Nd, 150Nd, 151Nd, 152Nd, 153Nd, 154Nd, 155Nd, 156Nd, 157Nd, 158Nd, 159Nd, 160Nd, 161Nd