Νεοδύμιο

60
Nd
Ομάδα
χωρις στοιχεια
Περίοδος
6
Τομέας
f
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
60
60
84
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
60
Ατομικό βάρος
144,242
αριθμός μάζας
144
Κατηγορία
Λανθανίδες
Χρώμα
ασημί
ραδιενεργο
Όχι
From the Greek word neos meaning new, and didymos, twin
Κρυσταλλικό σύστημα
απλο εξάγωνο
Ιστορία
Neodymium was first identified in 1885, in Vienna, by the Austrian chemist Carl Auer von Welsbach.

It was discovered in didymium, a substance incorrectly said by Carl Gustav Mosander to be a new element in 1841.

Pure neodymium metal was isolated in 1925.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 18, 22, 8, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Xe] 4f4 6s2
Nd
Most of the world's neodymium is mined in China
φυσικές ιδιότητες
φαση
Στερεά
Πυκνότητα
7,007 g/cm3
Σημείο τήξης
1297,15 K | 1024 °C | 1875,2 °F
Σημείο βρασμού
3347,15 K | 3074 °C | 5565,2 °F
θερμότητα σύντηξης
7,1 kJ/mol
Θερμότητα εξάτμισης
285 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,19 J/g·K
Αφθονία στον φλοιό της Γης
0,0033%
Αφθονια στο συμπαν
1×10-6%
Ultrapure
πιστωεις εικονας: Images-of-elements
Ultrapure neodymium under argon
μοναδες CAS
7440-00-8
PubChem CID Number
23934
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
181 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
201 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
1,14 (Κλίμακα Pauling)
Δυνατότητα ιοντισμού
5,525 eV
Ατομικός Αριθμός
20,6 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,165 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
2, 3
εφαρμογές
Neodymium is used to make specialized goggles for glass blowers.

Neodymium magnets appear in products such as microphones, professional loudspeakers, in-ear headphones, guitar and bass guitar pick-ups and computer hard disks.

Glass containing neodymium can be used as a laser material to produce coherent light.
Neodymium is considered to be moderately toxic
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
142Nd, 143Nd, 145Nd, 146Nd, 148Nd
ασταθη Ισότοπα
124Nd, 125Nd, 126Nd, 127Nd, 128Nd, 129Nd, 130Nd, 131Nd, 132Nd, 133Nd, 134Nd, 135Nd, 136Nd, 137Nd, 138Nd, 139Nd, 140Nd, 141Nd, 144Nd, 147Nd, 149Nd, 150Nd, 151Nd, 152Nd, 153Nd, 154Nd, 155Nd, 156Nd, 157Nd, 158Nd, 159Nd, 160Nd, 161Nd