Πρασινοδύμιο

59
Pr
Ομάδα
χωρις στοιχεια
Περίοδος
6
Τομέας
f
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
59
59
82
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
59
Ατομικό βάρος
140,90765
αριθμός μάζας
141
Κατηγορία
Λανθανίδες
Χρώμα
ασημί
ραδιενεργο
Όχι
From the Greek word prasios, green, and didymos, twin
Κρυσταλλικό σύστημα
απλο εξάγωνο
Ιστορία
Praseodymium was first identified in 1885, in Vienna, by the Austrian chemist Carl Auer von Welsbach.

It was discovered in didymium, a substance incorrectly said by Carl Gustav Mosander to be a new element in 1841.

Pure metallic praseodymium was first produced in 1931.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 18, 21, 8, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Xe] 4f3 6s2
Pr
Praseodymium is usually stored under a light mineral oil or sealed in glass
φυσικές ιδιότητες
φαση
Στερεά
Πυκνότητα
6,773 g/cm3
Σημείο τήξης
1208,15 K | 935 °C | 1715 °F
Σημείο βρασμού
3793,15 K | 3520 °C | 6368 °F
θερμότητα σύντηξης
6,9 kJ/mol
Θερμότητα εξάτμισης
330 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,193 J/g·K
Αφθονία στον φλοιό της Γης
0,00086%
Αφθονια στο συμπαν
2×10-7%
Ultrapure
πιστωεις εικονας: Images-of-elements
Ultrapure praseodymium pieces under argon
μοναδες CAS
7440-10-0
PubChem CID Number
23942
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
182 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
203 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
1,13 (Κλίμακα Pauling)
Δυνατότητα ιοντισμού
5,473 eV
Ατομικός Αριθμός
20,8 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,125 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
2, 3, 4
εφαρμογές
Praseodymium is used as an alloying agent with magnesium to create high-strength metals that are used in aircraft engines.

Misch metal, used in making cigarette lighters, contains about 5% praseodymium metal.

Praseodymium is used to make specialized yellow glass goggles for glass blowers and welders.
Praseodymium is considered to be moderately toxic
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
141Pr
ασταθη Ισότοπα
121Pr, 122Pr, 123Pr, 124Pr, 125Pr, 126Pr, 127Pr, 128Pr, 129Pr, 130Pr, 131Pr, 132Pr, 133Pr, 134Pr, 135Pr, 136Pr, 137Pr, 138Pr, 139Pr, 140Pr, 142Pr, 143Pr, 144Pr, 145Pr, 146Pr, 147Pr, 148Pr, 149Pr, 150Pr, 151Pr, 152Pr, 153Pr, 154Pr, 155Pr, 156Pr, 157Pr, 158Pr, 159Pr