Πρασινοδύμιο

59
Pr
Ομάδα
n/a
Περίοδος
6
Τομέας
f
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
59
59
82
General Properties
Ατομικός Αριθμός
59
Ατομικό βάρος
140,90765
Mass Number
141
Κατηγορία
Λανθανίδες
Χρώμα
Silver
Radioactive
Όχι
From the Greek word prasios, green, and didymos, twin
Κρυσταλλικό σύστημα
Simple Hexagonal
Ιστορία
Praseodymium was first identified in 1885, in Vienna, by the Austrian chemist Carl Auer von Welsbach.

It was discovered in didymium, a substance incorrectly said by Carl Gustav Mosander to be a new element in 1841.

Pure metallic praseodymium was first produced in 1931.
Electrons per shell
2, 8, 18, 21, 8, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Xe] 4f3 6s2
Pr
Praseodymium is usually stored under a light mineral oil or sealed in glass
Physical Properties
Phase
Στερεά
Πυκνότητα
6,773 g/cm3
Σημείο τήξης
1208,15 K | 935 °C | 1715 °F
Σημείο βρασμού
3793,15 K | 3520 °C | 6368 °F
Heat of Fusion
6,9 kJ/mol
Heat of Vaporization
330 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,193 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0,00086%
Abundance in Universe
2×10-7%
Ultrapure
Image Credits: Images-of-elements
Ultrapure praseodymium pieces under argon
CAS Number
7440-10-0
PubChem CID Number
23942
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
182 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
203 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
1,13 (Κλίμακα Pauling)
Ionization Potential
5,473 eV
Atomic Volume
20,8 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,125 W/cm·K
Oxidation States
2, 3, 4
Applications
Praseodymium is used as an alloying agent with magnesium to create high-strength metals that are used in aircraft engines.

Misch metal, used in making cigarette lighters, contains about 5% praseodymium metal.

Praseodymium is used to make specialized yellow glass goggles for glass blowers and welders.
Praseodymium is considered to be moderately toxic
Ισότοπα
Stable Isotopes
141Pr
Unstable Isotopes
121Pr, 122Pr, 123Pr, 124Pr, 125Pr, 126Pr, 127Pr, 128Pr, 129Pr, 130Pr, 131Pr, 132Pr, 133Pr, 134Pr, 135Pr, 136Pr, 137Pr, 138Pr, 139Pr, 140Pr, 142Pr, 143Pr, 144Pr, 145Pr, 146Pr, 147Pr, 148Pr, 149Pr, 150Pr, 151Pr, 152Pr, 153Pr, 154Pr, 155Pr, 156Pr, 157Pr, 158Pr, 159Pr