Δημήτριο

58
Ce
Ομάδα
χωρις στοιχεια
Περίοδος
6
Τομέας
f
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
58
58
82
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
58
Ατομικό βάρος
140,116
αριθμός μάζας
140
Κατηγορία
Λανθανίδες
Χρώμα
ασημί
ραδιενεργο
Όχι
Cerium was named for the asteroid Ceres
Κρυσταλλικό σύστημα
απλο εξάγωνο
Ιστορία
Jöns Jakob Berzelius and Wilhelm Hisinger discovered the element in ceria in 1803 in Sweden.

Klaproth discovered it simultaneously and independently in some tantalum samples in Germany.

Carl Gustaf Mosander, who worked closely with Berzelius, prepared metallic cerium in 1825.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 18, 19, 9, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Xe] 4f1 5d1 6s2
Ce
Seawater contains 1.5 parts per trillion of cerium
φυσικές ιδιότητες
φαση
Στερεά
Πυκνότητα
6,77 g/cm3
Σημείο τήξης
1068,15 K | 795 °C | 1463 °F
Σημείο βρασμού
3716,15 K | 3443 °C | 6229,4 °F
θερμότητα σύντηξης
5,5 kJ/mol
Θερμότητα εξάτμισης
350 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,192 J/g·K
Αφθονία στον φλοιό της Γης
0,006%
Αφθονια στο συμπαν
1×10-6%
Ultrapure
πιστωεις εικονας: Images-of-elements
Ultrapure cerium under argon
μοναδες CAS
7440-45-1
PubChem CID Number
23974
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
182 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
204 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
1,12 (Κλίμακα Pauling)
Δυνατότητα ιοντισμού
5,5387 eV
Ατομικός Αριθμός
20,67 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,114 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
2, 3, 4
εφαρμογές
Cerium is used in carbon-arc lighting, especially in the motion picture industry.

Cerium oxide is an important component of glass polishing powders and phosphors used in screens and fluorescent lamps.

Cerium compounds are also used in the manufacture of glass, both as a component and as a decolorizer.
Cerium is considered to be moderately toxic
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
136Ce, 138Ce, 140Ce, 142Ce
ασταθη Ισότοπα
119Ce, 120Ce, 121Ce, 122Ce, 123Ce, 124Ce, 125Ce, 126Ce, 127Ce, 128Ce, 129Ce, 130Ce, 131Ce, 132Ce, 133Ce, 134Ce, 135Ce, 137Ce, 139Ce, 141Ce, 143Ce, 144Ce, 145Ce, 146Ce, 147Ce, 148Ce, 149Ce, 150Ce, 151Ce, 152Ce, 153Ce, 154Ce, 155Ce, 156Ce, 157Ce