Ποσειδώνιο

93
Np
Ομάδα
n/a
Περίοδος
7
Τομέας
f
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
93
93
144
General Properties
Ατομικός Αριθμός
93
Ατομικό βάρος
[237]
Mass Number
237
Κατηγορία
Ακτινίδες
Χρώμα
Silver
Radioactive
Ναι
Named after the planet Neptune
Κρυσταλλικό σύστημα
Simple Orthorhombic
Ιστορία
Neptunium was the first synthetic transuranium element of the actinide series to be discovered.

Neptunium was first produced by Edwin McMillan and Philip H. Abelson in 1940 at Berkeley Radiation Laboratory of the University of California.

The team produced the neptunium isotope 239Np by bombarding uranium with slow moving neutrons.
Electrons per shell
2, 8, 18, 32, 22, 9, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Rn] 5f4 6d1 7s2
Np
Neptunium is obtained as a by-product from nuclear reactors
Physical Properties
Phase
Στερεά
Πυκνότητα
20,45 g/cm3
Σημείο τήξης
910,15 K | 637 °C | 1178,6 °F
Σημείο βρασμού
4273,15 K | 4000 °C | 7232 °F
Heat of Fusion
10 kJ/mol
Heat of Vaporization
335 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
-
Abundance in Earth's crust
n/a
Abundance in Universe
n/a
Edwin
Image Credits: scienceworld.ro
Edwin McMillan, one of the discoverer of the element
CAS Number
7439-99-8
PubChem CID Number
n/a
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
155 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
190 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
1,36 (Κλίμακα Pauling)
Ionization Potential
6,2657 eV
Atomic Volume
11,62 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,063 W/cm·K
Oxidation States
3, 4, 5, 6, 7
Applications
Neptunium is used mainly for research purposes.

When bombarded with neutrons 237Np is used to produce 238Pu which is used for spacecraft generators and terrestrial navigation beacons.

237Np is used in devices for detecting high-energy neutrons.
Neptunium is harmful due to its radioactivity
Ισότοπα
Stable Isotopes
-
Unstable Isotopes
225Np, 226Np, 227Np, 228Np, 229Np, 230Np, 231Np, 232Np, 233Np, 234Np, 235Np, 236Np, 237Np, 238Np, 239Np, 240Np, 241Np, 242Np, 243Np, 244Np