Ουράνιο

92
U
Ομάδα
n/a
Περίοδος
7
Τομέας
f
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
92
92
146
General Properties
Ατομικός Αριθμός
92
Ατομικό βάρος
238,02891
Mass Number
238
Κατηγορία
Ακτινίδες
Χρώμα
Silver
Radioactive
Ναι
Named after the planet Uranus
Κρυσταλλικό σύστημα
Base Centered Orthorhombic
Ιστορία
Uranium was discovered in 1789 by the German chemist Martin Heinrich Klaproth.

In 1841, Eugène-Melchior Péligot isolated the first sample of uranium metal by heating uranium tetrachloride with potassium.

Antoine Henri Becquerel discovered radioactivity by using uranium in 1896.
Electrons per shell
2, 8, 18, 32, 21, 9, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Rn] 5f3 6d1 7s2
U
Uranium-235 was the first isotope that was found to be fissile
Physical Properties
Phase
Στερεά
Πυκνότητα
18,95 g/cm3
Σημείο τήξης
1405,35 K | 1132,2 °C | 2069,96 °F
Σημείο βρασμού
4404,15 K | 4131 °C | 7467,8 °F
Heat of Fusion
14 kJ/mol
Heat of Vaporization
420 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,116 J/g·K
Abundance in Earth's crust
0,00018%
Abundance in Universe
2×10-8%
A
Image Credits: Wikimedia Commons (Zxctypo)
A billet of highly enriched uranium
CAS Number
7440-61-1
PubChem CID Number
23989
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
156 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
196 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
1,38 (Κλίμακα Pauling)
Ionization Potential
6,1941 eV
Atomic Volume
12,59 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,276 W/cm·K
Oxidation States
3, 4, 5, 6
Applications
Uranium is used as fuel for nuclear power plants.

Uranium is used as a colorant in uranium glass, producing orange-red to lemon yellow hues.

It was also used for tinting and shading in early photography.

The major application of uranium in the military sector is in high-density penetrators.
Uranium is toxic and highly radioactive
Ισότοπα
Stable Isotopes
-
Unstable Isotopes
215U, 216U, 217U, 218U, 219U, 220U, 221U, 222U, 223U, 224U, 225U, 226U, 227U, 228U, 229U, 230U, 231U, 232U, 233U, 234U, 235U, 236U, 237U, 238U, 239U, 240U, 241U, 242U