Θόριο

90
Th
Ομάδα
χωρις στοιχεια
Περίοδος
7
Τομέας
f
Πρωτονίων
ηλεκτρονικά
Νετρονίων
90
90
142
Γενικές Ιδιότητες
Ατομικός Αριθμός
90
Ατομικό βάρος
232,03806
αριθμός μάζας
232
Κατηγορία
Ακτινίδες
Χρώμα
ασημί
ραδιενεργο
Ναι
Named after Thor, Scandinavian god of war
Κρυσταλλικό σύστημα
κυβικο με κέντρο στο πρόσωπο
Ιστορία
Thorium was discovered by Jöns Jacob Berzelius in 1828, in Stockholm, Sweden.

Thorium was first observed to be radioactive in 1898, independently, by Polish-French physicist Marie Curie and German chemist Gerhard Carl Schmidt.

The crystal bar process was discovered by Anton Eduard van Arkel and Jan Hendrik de Boer in 1925 to produce high-purity metallic thorium.
Ηλεκτρόνια ανά κέλυφος
2, 8, 18, 32, 18, 10, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Rn] 6d2 7s2
Th
Thorium fuel research is continuing in several countries including the USA and India
φυσικές ιδιότητες
φαση
Στερεά
Πυκνότητα
11,7 g/cm3
Σημείο τήξης
2115,15 K | 1842 °C | 3347,6 °F
Σημείο βρασμού
5061,15 K | 4788 °C | 8650,4 °F
θερμότητα σύντηξης
16 kJ/mol
Θερμότητα εξάτμισης
530 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,113 J/g·K
Αφθονία στον φλοιό της Γης
0,0006%
Αφθονια στο συμπαν
4×10-8%
The
πιστωεις εικονας: Wikimedia Commons (NASA/ESA/JHU/R.Sankrit & W.Blair)
The Earth's thorium originated in the death throes of ancient stars
μοναδες CAS
7440-29-1
PubChem CID Number
23960
ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα
179 pm
Ομοιοπολική ακτίνα
206 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
1,3 (Κλίμακα Pauling)
Δυνατότητα ιοντισμού
6,3067 eV
Ατομικός Αριθμός
19,9 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,54 W/cm·K
Καταστάσεις οξείδωσης
2, 3, 4
εφαρμογές
Thorium is used to coat tungsten filaments in light bulbs.

It is also used in its oxide form in gas tungsten arc welding to increase the high-temperature strength of tungsten electrodes and improve arc stability.

Thorium-magnesium alloys are used in the aerospace industry for aircraft engines.
Thorium is highly radioactive
Ισότοπα
Σταθερά Ισότοπα
232Th
ασταθη Ισότοπα
209Th, 210Th, 211Th, 212Th, 213Th, 214Th, 215Th, 216Th, 217Th, 218Th, 219Th, 220Th, 221Th, 222Th, 223Th, 224Th, 225Th, 226Th, 227Th, 228Th, 229Th, 230Th, 231Th, 233Th, 234Th, 235Th, 236Th, 237Th, 238Th