Ακτίνιο

89
Ac
Ομάδα
n/a
Περίοδος
7
Τομέας
f
Πρωτονίων
Electrons
Νετρονίων
89
89
138
General Properties
Ατομικός Αριθμός
89
Ατομικό βάρος
[227]
Mass Number
227
Κατηγορία
Ακτινίδες
Χρώμα
Silver
Radioactive
Ναι
From the Greek aktis, aktinos, meaning beam or ray
Κρυσταλλικό σύστημα
Face Centered Cubic
Ιστορία
André-Louis Debierne, a French chemist, discovered actinium in 1899.

He separated it from pitchblende residues left by Marie and Pierre Curie after they had extracted radium.

Friedrich Oskar Giesel independently discovered actinium in 1902 as a substance being similar to lanthanum.
Electrons per shell
2, 8, 18, 32, 18, 9, 2
Ηλεκτρονική διαμόρφωση
[Rn] 6d1 7s2
Ac
Actinium glows in the dark with a pale blue light
Physical Properties
Phase
Στερεά
Πυκνότητα
10,07 g/cm3
Σημείο τήξης
1323,15 K | 1050 °C | 1922 °F
Σημείο βρασμού
3471,15 K | 3198 °C | 5788,4 °F
Heat of Fusion
14 kJ/mol
Heat of Vaporization
400 kJ/mol
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,12 J/g·K
Abundance in Earth's crust
n/a
Abundance in Universe
n/a
Illustration
Image Credits: Images-of-elements
Illustration of actinium
CAS Number
7440-34-8
PubChem CID Number
n/a
Atomic Properties
Ατομική ακτίνα
-
Ομοιοπολική ακτίνα
215 pm
Ηλεκτραρνητικότητα
1,1 (Κλίμακα Pauling)
Ionization Potential
5,17 eV
Atomic Volume
22,54 cm3/mol
Θερμική αγωγιμότητα
0,12 W/cm·K
Oxidation States
3
Applications
Actinium is used as an active element of radioisotope thermoelectric generators, for example in spacecraft.

The medium half-life of 227Ac makes it very convenient radioactive isotope in modeling the slow vertical mixing of oceanic waters.

225Ac is applied in medicine to produce 213Bi in a reusable generator or can be used alone as an agent for radiation therapy.
Actinium is highly radioactive
Ισότοπα
Stable Isotopes
-
Unstable Isotopes
206Ac, 207Ac, 208Ac, 209Ac, 210Ac, 211Ac, 212Ac, 213Ac, 214Ac, 215Ac, 216Ac, 217Ac, 218Ac, 219Ac, 220Ac, 221Ac, 222Ac, 223Ac, 224Ac, 225Ac, 226Ac, 227Ac, 228Ac, 229Ac, 230Ac, 231Ac, 232Ac, 233Ac, 234Ac, 235Ac, 236Ac